2021. május 25-én 11 órakor, a járványügyi korlátozások miatt szűk körben, szolidan ünnepélyes keretek között megnyitott a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár új Kámoni fiókkönyvtára. A már régen várt esemény új korszakot nyitott a településrészek könyvtári ellátását végző hálózat életében.

A kámoni városrész olvasói egy sok évtizedes múlttal bíró, de kevés komfortot biztosító, leromlott állapotú épülettől búcsúztak el 2020 márciusában, amikor a Szófia utcai könyvtár végleg bezárt. Ekkor már javában folytak a munkálatok a Kámoni Arborétum önkormányzati tulajdonban lévő telekrészén, ahol Nagy Éva könyvtárigazgató 2018-as szakmai programja és Bajkai Gábor építészeti tervei szerint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata elindította az új fiókkönyvtár kivitelezési munkáit. A 2019 októberében tett első kapavágások idején még senki sem sejtette, hogy a megnyitóval a koronavírus-járvány harmadik hullámának lecsengéséig kell várni.

A hatalmas fenyőfákkal körbevett könyvtár megnyitóján a hely születéséről és jövőjéről Dr. Baráthné Molnár Mónika könyvtárigazgató beszélt, köszönetet mondva mindazoknak, akik munkájukkal, szakértelmükkel vagy lelkesedésükkel segítették a tervek megvalósítását.

A fenntartó képviseletében Dr. Nemény András polgármester köszöntötte a meghívottakat. Szavai érintették az olvasás, a közösségi lét és a lelki egészség közötti összefüggések vitathatatlanságát is, miközben városvezetőként őszinte büszkeséggel nyitotta meg a megyeszékhely megújuló kulturális színhelyét.

A új elhelyezéssel nagyobb vonzáskörzetbe került át a szolgáltatás, a távolságok rövidülése miatt már nem csak a Kámonban, hanem a Herényben és a Derkovits lakótelep egy részén élők számára is elérhetőbbé vált a fiókkönyvtár.

A változás körülbelül 9000 embert érint közvetlenül,

de valójában a város bármely lakója számára kikapcsolódási lehetőséget nyújthat majd ez a különleges környezetbe helyezett, a szolgáltatásait újszerű szemlélettel kínáló, úgynevezett zöldkönyvtár.

Az elérhetőséget a korábbinál magasabb óraszámú nyitvatartás, a szombati látogathatóság is fokozza.

A rendkívül kedvező beiratkozási díj – teljes áron 600 Ft – egy folyamatosan megújuló, 3000 kötetes könyvállományhoz ad hozzáférést, amely a központi könyvtár anyagával rugalmasan kiegészülve kész arra, hogy az olvasói igényeket kielégítse.

A könyvek mellett kölcsönözhető zenei CD-k, DVD-filmek, ingyenes számítógép- és internethasználat, gyereksarok, helyben olvasható hetilapok, magazinok is várják a beiratkozókat. A Kámoni fiókkönyvtár pedig mindennél alkalmasabb a helyben olvasgatásra. Az eget karcoló fenyőfák, az arborétum friss levegője, a madárdal, a zöldre néző terasz, a pihenésre csábító patakpart és az otthonos, kényelmes, a körülötte lévő természettel harmonikus kapcsolatban álló belső enteriőr a biztosíték erre.

Az ökoszemlélet jegyében a gyűjtemény kiegészül természetvédelemmel és fenntarthatósággal foglalkozó könyvekkel, a jövőben pedig a különböző fiókkönyvtári rendezvények is a téma fontosságát igyekeznek majd hangsúlyozni, támogatni.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár Kámoni fiókkönyvtára a Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai Látogatóközponttal szorosan együttműködve, egymást és a közös célt támogatva szeretné terjeszteni a zöld szemléletet, a környezettel és a természettel való harmonikus együttélés fontosságát. A tervek között szerepelnek olyan ökoestek, amelyeken a téma hazai és helyi szakértőit hallgathatják majd meg az érdeklődők, a BDK idei olvasótáborai közül kettő pedig már biztosan ebben a mesés környezetben valósul meg.

A könyvtárosok remélik, hogy a kisközösségek hamar megkedvelik a városrésznek ezt az új nyilvános terét, ahol alkalmas helyszínre lelhetnek rendszeres találkozásaikhoz. A megnyitó hangulata jól tükrözte a már valóra váltott terveket és a vágyott célokat. A falat a tetőcsúcsig beborító könyvespolc, a ringatózó hintafotel, az ablakokon szinte belépő természet, Bodor Lilla festőművész domború tükrökön keresztül láttatott színes terei és Benkő Éva csellójátéka együtt teremtettek bensőséges környezetet az új fiókkönyvtár első látogatói számára.

Berzsenyi Dániel Könyvtár | Kámoni fiókkönyvtár
9700 Szombathely, Szent Imre herceg útja 84/B.
Nyitvatartás: kedd, szerda, péntek, szombat 13-18 óráig
Beiratkozási díj: 600 Ft/év
Beiratkozási kedvezmények (fogyatékkal élők, 16 éven aluliak és 70 éven felüliek, diák,
nyugdíjas, pedagógus, Szent Márton kártya) érvényesíthetők.

Könyvtárosok:
Tóthné Gyuricza Ágnes (kedd, szerda),
Nagy Marianna Zsuzsanna (péntek, szombat)
Kiállítás: Bodor Lilla festményei
Bodor Lilla festőművész 1979-ben született. 2001 és 2007 között a magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatója volt. jelenleg Balin él. Festményei domború tükrön keresztül láttatott terekbe vezetik tekintetünket. Képeinek témáját főleg belső terek és női figurák adják, és gyakran alkalmaz tondó, azaz kerek képformátumot.

Fotó: Hamar József