Civil bemutató (1.) – Szombathelyi Civil Kerekasztal

Új rovatunkban minden héten egy-egy civil szervezetről adunk rövid bemutatást, hogy minél szélesebb közönség ismerhesse meg a Szombathelyen tevékenykedő civil szervezetek életét.

A Szombathelyi Civil Kerekasztalt a Vas Megyei Bíróság 2007. évben vette nyilvántartásba. Jelenleg több mint 70 civil szervezet a tagja.

A Civil kerekasztal fő célja: A Kerekasztal a partneri viszony kialakításával, illetve fenntartásával biztosítja a társadalmi szervezetek részvételét a városi döntéshozatalban. A résztvevő társadalmi szervezetek érdekeinek hatékonyabb érvényesítése, álláspontjuk egyeztetése, egységes fellépés biztosítása az Önkormányzati döntések előkészítésében.

P1200001_023008

Konkrét céljai:

 1. A Kerekasztal Szervezetének kialakítása és működési rendjének meghatározása.
 2. A működési területén lévő civil szervezetek összefogása a szövetségi kereteken belül.
 3. A civil szervezetek érdekeinek megjelenítése, jogaik teljesebb érvényesülésének elősegítése.
 4. Hatékony információáramlás és konzultációs lehetőség biztosítása.
 5. Aktív részvétel a város életében.
 6. A város civil szervezeteit érintő kezdeményezések támogatása, figyelemmel kísérése.
 7. Egységes fellépéssel véleményezés és javaslattétel Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testülete és annak bizottságai felé.
 8. Rendszeres együttműködést megvalósítani Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
 9. Rendszeres együttműködést megvalósítani a közszolgálati médiával.
 10. A helyi önkormányzattal együttműködve a helyi civil közösségek koordinálása, működésük segítése, érdekeik képviselete.
 11. A csatlakozó civil szervezetek közötti párbeszéd, együttműködés, információcsere biztosítása. A hasonló profilú szervezetek közötti kapcsolatok kialakításának segítése.
 12. Közös rendezvények szervezése, pályázatok készítésének segítése, kiadványok létrehozása.
 13. Rendszeres kapcsolattartás a civil szférát segítő állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel.
 14. Szakmai háttér biztosítása a civil szervezeteket érintő helyi és országos határozatok, döntések előkészítéséhez és véleményezéséhez.
 15. A régiós és nemzetközi kapcsolatok kialakításának segítése.

További információk a szervezetről a www.szombathelyicivilek.hu weboldalon találhatóak!

 SZOMBATHELYI CIVIL KEREKASZTAL

 • Cím: 9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 1.
 • Vezető: Kőszegfalviné Pajor Klára – elnök
 • E-mail: info@szombathelyicivilek.hu
 • Telefon: +36 (20) 235-0078
 • Adószám: 18897621-1-18
A kép a 2013-as Civil Bálon készült.