KOR-SZELLEM 7.: A mai Szombathely (2.rész)

KOR-SZELLEM rovatunk folytatásában Szombathely kerül a középpontba: a következő cikkekből kiderül, hogyan mutatták be régen városunkat, vagy egy-egy nevezetességét. Folytatjuk a Szombathely történetét bemutató cikket, a Lapok Szombathely történetéből című folyóirat 2004./128. számából. 

Írta Kahn József.

A lakosságra áttérve különösen ki kell emelnünk értelmességét, szorgalmát és törekvését. Nagy része azonban, miután az ipar még csak most fejlődésben van, aránylag még szegény. Ezen körülmény mindamellett nem akadályozza meg azt, hogy a lakosság minden rétegében kiváló gondot fordítsanak  az ifjúság kellő nevelésére és kiképzésére. Számos polgár gyermeke a magyar nyelv mellett több idegen nyelven is beszél és zenei kiképeztetést is nyer; a zongorán és a hegedűn sokan közülök nagy tökéletességre vitték, a kik aztán szívesen közre is működnek  a   városban gyakorta rendezett jótékonysági estélyeken, és csakis a hallgató közönség őszinte és kiérdemelt tetszés  nyilatkozataiban lelnek szolgálatukért elismerést. Szombathely jeles iskolái tekintetében az ottani prémontrei rend kiváló működése által nagy érdemeket szerzett magának. A Kőfalvi Viktor igazgató úr által vezetett főgimnázium valóságos mintaintézet, melyen a legkitűnőbb tanerők működnek. Természettani szertára oly tartalomdús berendezésű, hogy alig hozzá hasonló az egész monarchia középiskoláiban.  A tanulók is oly nagy számban jelentkeznek, hogy az igazgatóság kénytelen, helyszűke miatt, sokakat elutasítani.

A régi épület még több különböző hiányban szenvedvén, a rend egy új főgimnázium építését határozta el. Az erre szánt gyönyörű fekvésű telek a Perent partján már meg is vétetett, és az építési terv is már készen van. Az épület 70 helyiséget fog magában foglalni.  Eleje 90 méter, két szárnya 30 méterhosszú lesz.  Gondoskodva lesz egyszersmind egy téli és nyári tornahelyiségről is.  Az építkezés költségei 250,000 ftra rúgnak, melynek nagy részét a rend saját pénztárából viseli; a kormány egy 25,000 ftnyi  segélyt  helyezett kilátásba. E terv mielőbbi kivitele úgy a város, mint a megye és a tanuló ifjúság érdekében kívánatos volna.

Az ipar és a kereskedelemre nézve, örömmel konstatáljuk, hogy az folytonos fejlődésnek indult. E tekintetben utalunk gazdasági részre.

Mulatság dolgában a kávéházak, klubbok és egy színház állanak rendelkezésre. Azonkívül a főgimnázium tanárai is gyakran rendeznek népszerű tudományos fölolvasásokat, a Sabária szálloda nagy hangversenytermében. Tavaszszal a nagy számban létező társas egyletek és körök szép majálisokat és ünnepélyeket rendeznek.

Különösen élénk a város vásár alkalmával, mely ötször tartatik évente és pedig:

  • minden február  11. és  12-én,
  • minden április   22. és 23-án,
  • minden június  3. és  4-én,
  • minden szeptemb.  2.  és  3-án,
  • minden november  25. és 26-án.

Ugyanekkor országos nagy ló- és marhavásárok is tartatnak.

A helybeli szállodákban kényelmes, sőt helyenként Pazar berendezésű szobákat talál az idegen. A konyha kitűnő,franczia szakácsok sem hiányzanak; a pinczék a legkiválóbb tüzes magyar borokkal telvék. Vidám élettel és jókedvvel találkozunk mindenütt az éttermekben, hol egy egész nagyvárosiasan ölözött pinczér áll az érkező vendégek rendelkezésére. Az esteli étkezésnél az éttermekben különös élénkség uralkodik. Ilyenkor ott táláljuk az előkelőségek és itt gyűlnek össze vidám vacsorára a város legtisztesebb családjai.  A környék számos földbirtokosa családostul berándul a városba, hogy a szálloda éttermeiben költse el vacsoráját, épp úgy számos kereskedő és utazó is. Így aztán nem csoda, ha a czigányzene szívhez szóló hangjai  mellett  számos asztaltársaság keletkezik, hol vidám kaczagás és pajzán jókedv közé elegyedik a poharak koczintása, és pezsgő-üvegek dugói okozta durranások hangja. Messze éjfél után szokott lenni, midőn az utolsó vendégek is elhagyják az éttermeket.

A város nagy kávézházai ( 1. az illető kalauzt ) egész éjjelen át nyitva vannak, és itt alkalom nyílik a kora reggel vasúton érkező utazónak, holmi üdítőt magához venni, oly időben, mikor a szállodában úgy pincze, mint konyha az igazak álmát alusszák.

Köszönjük Dr. Kiss Gábor segítségét!

[icon name=”icon-info-sign”] Megjelent: Budapesti  Látogatók Lapja 1890.  5. szám.  Szombathelyi  melléklet  1-24.  oldal.
[icon name=”icon-info-sign”] Lapok Szombathely történetéből; 2004./128.

[icon name=”icon-info-sign”] Digitalizálta: Horváth Balázs