Szekér Tamás, Tóthárpád Ferenc és Varga Jenő Vas Megyei Közgyűlés kitüntetettjei között

0
8

A mai napra hirdetett március 15-i ünnepség  – az ismert okok miatt – elmarad, a kitüntetettek névsorát közzétette a vasmegye.hu. A kitüntetéseket az érintettek később vehetik át személyesen.

Kitüntetésben részesülnek:

 • „Vas Megye Gazdaságáért Díj” kitüntetésben részesül:

Szabó Balázs, a Coveris Rigid Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

A rendszerváltás után 1992-től ügyvezetője a Greiner Pannonplast Kft-nek, majd igazgatói pozíciót töltött be a Moldin Kft-ban, ezt követően, Budapesten a Pannergy vezérigazgatója 2007-ig.

2008-tól a Pannunion Csomagolóanyag Kft vezérigazgatója, későbbi Coveris Hungary Kft, majd Paccor Hungary Kft néven vált ismerté.

A diplomájának megszerzését követően, 1980-as évek elejétől szoros kötődése alakult ki a szombathelyi műanyaggyártással, ami azóta is töretlen. Munkásságának és elhivatottságának látványos eredménye a szombathelyi műanyagipar folyamatos fejlődése.

 • „Vas Megye Mezőgazdaságáért Díj” kitüntetésben részesül:

Bugán József, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója

1985 óta dolgozik a Szombathelyi Erdészeti Zrt-nél, 2010-ig vezérigazgatói kinevezéséig, a Szentgotthárdi Erdészeti Igazgatóság erdőművelési műszaki vezetője volt. Az erdőgazdálkodás érdekében önzetlenül dolgozik, kiemelkedő eredményeket ért el, maradandó értéket teremtő személy. Munkájában az erdő szeretete, a természet tisztelete, a szaktudás és a tapasztalat jelenik meg. 2013. óta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas megyei Szervezetének vidékfejlesztésért felelős megyei alelnöke is.

 •  “Vas megye Turizmusáért Díj”-ban részesül:

Tölli Bálint, a Park Inn By Radisson Sárvár szállodaigazgatója

1993 óta dolgozik a turisztikai szakmában. 2011 óta a Park Inn By Radisson Sárvár szállodaigazgatója. 2014-ben a budapesti Park Inn szállodát is igazgatta egy éven keresztül, párhuzamosan a sárvári szállodával. Igazgatói tevékenysége alatt Sárvár meghatározó szállodája lett a Park Inn Hotel, mely vendégforgalmával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Sárvár bekerült a leglátogatottabb desztinációk élmezőnyébe. A fürdővel szoros együttműködésben működő szálloda megyei szinten is kiemelkedően sikeres, nívóját a magas foglaltsági szintek mellett is folyamatosan tartja. Tölli Bálint aktív részese a város turisztikai életének, tanácsaival és észrevételeivel segíti a város és a megye turizmusának fejlesztését is. 2018 óta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Nyugati Régiójának vezetői tisztségét is betölti.

 •  “Vas Megye Fiatal Vállalkozója-Díj”-ban részesül:

Dr. Mester Ildikó, szakgyógyszerész, a Magister Products Kft. alapítója

2017. januárjában hozta létre azt a kozmetikai üzemet Sében, ahol azóta már több, mint 200 kozmetikum fejlesztése történt meg. 2018. évben elnyerte az ÉV Női Vállalkozója Vas megyében díjat. A Hungaropack csomagolási verseny győztese, de legnagyobb elismerésének a folyamatos vásárlói támogatást és elégedettséget tartja. Termékei népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint a vállalkozás fejlődésének dinamizmusa. Missziójának tekinti, hogy az általuk alkotott készítményekkel segítséget nyújtson az allergiás bőrbetegségekkel küzdőknek és mindazoknak, akik számára a vegyszermentes testápolás értékkel bír, mindezt elérhető áron, könnyen hozzáférhető módon. Arculatuk és termékeik a mai kor igényeit képviselik, letisztultságot, finomságot, természetességet.

 •  “Kuntár Lajos Sajtó-Díj”-ban részesül:

Tóthárpád Ferenc, költő, író, szerkesztő

2003-tól lett a Kőszeg és Vidéke munkatársa, majd 2006 szeptemberétől főmunkatársa egy éven át. Ezt követően 2007 októberétől a Kőszegi Hírmondó alapító főszerkesztője a lap megszűnéséig. Ekkor a Kőszeg és Vidéke felelős szerkesztői munkáival bízták meg. Lapkészítő tevékenységét 2015 decemberéig tudta vállalni, de továbbra is a havilap szerkesztőségi munkatársa maradt napjainkig. Több alkalmi újság létrehozója, szerkesztője: Vadóc, SOS Híradó, Hétfőiek Lapja. Újságírói tevékenysége mellett jelentős irodalmi munkássága. Kötetei, szakértői munkái között találhatunk irodalmi, kultúraelméleti és helytörténeti kiadványokat is. Rádiók, és a televízió műsoraiban hallható egy-egy verse, meséje. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a határon túli magyar gyerekhez eljusson a kortárs irodalom.

 • “Pável Ágoston Emlékérem” kitüntetésben részesül:

Várhelyi Tamás, a szentpéterfai Szent Péter és Pál apostolok plébánia plébánosa

2007-ben kezdett szolgálatot teljesíteni a szentpéterfai Szent Péter és Pál apostolok plébánián. Nem volt könnyű magyar emberként egy két nemzetiségű térségben megkezdeni a plébánosi szolgálatot, de megbirkózott a sokszor nem könnyű feladattal. Szorgalmának, a nemzetiségekhez való pozitív hozzáállásának köszönhetően megtanulta a horvát nyelvet és misézik német nyelven is. Magyarként felismerte a nemzetiségi lét fontosságát, sokat tett mindkét nemzetiségi vallási és kulturális életéért. Ennek az áldozatos munkának köszönhetően minden templomában az adott nemzetiség a saját nyelvén tud imádkozni és énekelni. Az Ő nevéhez fűződik a Pinka menti Nemzetiségi Kórustalálkozó megszervezése. Bekapcsolódott a határon túli horvát és német plébániák életébe, zarándoklatokat szervez az anyaországba. Munkája mindenki számára példaértékű, mindent megtesz, hogy a két nemzetiséghez tartozó emberek identitását erősítse, nyelvüket ápolja és kultúrájukat megőrizze.

 • „Vitéz Both Béla Emlékdíj” kitüntetésben részesül:

 Szimedli József  doni harcok résztvevője

1940 nyarán ezredével együtt mozgósították és a román határra vezényelték. Szeptemberben részt vett az erdélyi bevonulásban. 1942. április 29-én indult a harctérre, mint a 35/II. zászlóalj távbeszélő szakaszának parancsnoka. A magyar csapatok június 28-án kezdték meg első nagyobb műveleteiket, amelyekben Szimedli József zászlóaljával együtt részt vett. A körmendi zászlóalj súlyos veszteségeket szenvedett. Magas kora ellenére jó egészségnek örvend, szívesen vesz részt hagyományőrző rendezvényeken. Hazaszeretetével, hatalmas műveltségének és tudásának átadásával sokakat tanított. A keresztény hit és vallása gyakorlása jellemezte életét, amit igyekezett környezetének is átadni.

 •   „Vitéz Both Béla Emlékdíj” kitüntetésben részesül:

 Dr. Schubert Miklós Zsolt bv. alezredes, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető főorvosa

1994-től a Szombathelyi Határőr Igazgatóság, majd 2007-től a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományában teljesít szolgálatot. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető főorvosaként látja el feladatait. Hivatását alázattal, magas színvonalú szakmai tudás birtokában, azt folyamatosan fejlesztve végzi. Szolgálatát példaértékű hivatástudat jellemzi. Nagy odafigyeléssel és az egészségügyi munka tekintetében nélkülözhetetlen emberi empátiával foglalkozik a személyi és a fogvatartotti állománnyal egyaránt. Vezetői képessége, szakmai tapasztalata, illetve emberi tulajdonságai nagyban segítik őt szakmai munkája magas színvonalú ellátásában.

 • Gayer Gyula Emlékplakett” kitüntetésben részesül:

Némethné Palotás Erzsébet a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Vízrendezési és Öntözési Osztály vízrendezési referense

2007-ben kezdett dolgozni Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál vízrendezési szakterületen. Hosszú évek óta végzett magas színvonalú szakmai tevékenységével jelentősen javította Szombathely, Kőszeg és a környező települések kisvízfolyásainak állapotát és ezzel hozzájárult a térségben élők árvízi biztonságának növeléséhez. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott az Európai Unió támogatását elnyerő projektek előkészítésében, műszaki feladatainak ellátásában. Meghatározó szerepet vállalt a Lukácsházi és Dozmati árvíztározó előkészítési és projekt irányítási feladataiban. Ár- és belvízvédelmi szakmérnökként számos előadáson ismertette és népszerűsítette a dombvidéki tározókat, felhívva a figyelmet a villámárvizek megjelenésére és tározás fontosságára.

Somogyi György Józsefné Írottkő Natúrparkért Egyesület titkára

15 éve az Írottkő Naturparkért Egyesület titkára. Szervezi az egyesületi élet minden mozzanatát, a környezetvédelmi, természetvédelmi akciókat, a méltán híres Madarak és Fák Napját, a Hétforrás pikniket, az Éden-napot, az Írottkő Naturpark Ízei Orsolya Napi Vásárt. Az egyesület környezetvédelmi pályázatainak figyelője, írója és megvalósítója. Hatalmas empátiával, elhivatottsággal, szerényen végzi a hétköznapi feladatokat is. Mindemellett kiváló turisztikai szakember, nagyszerű idegenvezető.

ÖKOHYDRO Környezetvédelmi- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.

Az ÖKOHYDRO Kft. 1996-ban alakult meg Kapolcsi Imre okl. építőmérnök és Dr. Bognár Ildikó környezetvédelmi szakjogász közreműködésével. A cég tevékenysége gyakorlatilag felöleli a vízgazdálkodás és környezetvédelem teljes területét. A Kft. készítette Vas megye 40 db és Zala megye 80 db egykori –engedély nélküli – hulladéklerakója rekultivációjával összefüggő felülvizsgálati dokumentációt. Ezen túlmenően nevükhöz fűződik az összes Vas megyei üzemelő hulladéklerakó környezeti hatásvizsgálati dokumentációjának elkészítése. A Kft. dolgozta ki a FLORASCA Kft. Vas megyei egykori szennyvízürítő medencéinek felszámolási terveit. Legjelentősebb munkái között található a Szentgotthárdi Opel Gyár több hatásvizsgálatának elkészítése, emellett több környezetvédelmi program kidolgozása fűződik nevükhöz. Rendszeresen fogadnak egyetemi, főiskolai hallgatókat, a diplomázóknak külső konzulensként segítenek a jogi és gyakorlati szemlélet kialakításában.

 • “Vas Megye Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata” elismerésben részesül:

Koczor-Scheck Enikő, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal személyzeti és szervezési ügyintézője

1990-től a kőszegi polgármesteri hivatal dolgozója. Kiemelkedő precizitással és szorgalommal látja el a munkáját. Az együttműködés, a lojalitás és a kiváló szakmai munka jellemzi kapcsolatát az önkormányzat tisztségviselőivel, képviselőkkel, a különféle intézményekkel, azok munkatársaival.

Némethné Simon Mária, a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetője

1984 óta dolgozik Körmend Város Önkormányzata szolgálatában. 1992 óta osztályvezetőként irányította nyugdíjba vonulásáig, 2019. novemberéig az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodását. Munkabírása, alázata, kollégáival való kapcsolata példaértékű az önkormányzat dolgozói számára.

Polgár András, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal területfejlesztési csoportvezetője

2016 óta dolgozik a megyei önkormányzati hivatalban. A területfejlesztési csoport vezetőjeként kiváló felkészültségével, tapasztalatával sikeresen járult hozzá a Terület- és Operatív Program és a Magyar Falu Program keretében benyújtott Vas megyei projektek megvalósításához. Szakmai munkájával, lelkiismeretességével és segítőkészségével kivívta mind a hivatal vezetőinek és munkatársainak, mind pedig a települési önkormányzatok polgármestereinek megbecsülését és elismerését.

 •  “Vas Megye Szolgálatáért Oktatási Tagozata” elismerésben részesül:

 Koltai Miklósné, a Gencsapáti Gyöngyös-Kert Óvoda óvónője

1979-től az óvoda munkatársa. Munkájában az érzelem, a szakma iránti hűség és szeretet összefonódik. Teljes odafordulással, szívvel-lélekkel dolgozik a gyerekekért. Gondos kertészként nevel jó szóval, biztatással, az igaz nevelő jóságával és az értelem bölcsességével.

 Molnár Istvánné, a Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vép nyugalmazott pedagógusa

40 évig volt az iskola tanára, 14 évig az intézmény igazgatója. Szakmai tudása, gyermekszeretete, segítőkészsége, kiváló kommunikációs készsége révén jó kapcsolatot alakított ki szülőkkel, tanulókkal. Sokat tett az intézmény tárgyi feltételeinek javításáért, akadálymentesítésének kialakításáért.

Németh Kornél, a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola Sárvár fafúvóstanára

Lelkiismerettel és töretlen lendülettel végzi zenepedagógusi munkáját Sárvár művészeti iskolájában, Az elmúlt években kiemelkedő versenyeredményeket ért el növendékeivel. Elkötelezett hivatástudattal végzett pedagógusi, zenészi munkássága jó példaként állítható a következő tanári generáció valamint kollégái elé.

 • “Vas Megye Szolgálatáért Kulturális Tagozata” elismerésben részesül:

 Földesi János és Földesi Jánosné népzeneoktatók, a Boglya Népzenei Együttes alapítói

A Paragvári Utcai Általános Iskolában a népzenei bőgő, brácsa, kontra, gordon, dob hangszerek tanítása a feladatuk. 1997-ben közösen indították el a Bartók Béla Zeneiskolában a népzene tanszakot, majd 2011-ben a középfokú népzeneoktatást a Művészeti Szakközépiskolában. Tanítványaik számos országos és nemzetközi népzenei verseny győztesei vagy díjazottjai.

Kutrovácz Éva, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár kulturális menedzsere

2005 óta van közvetlen kapcsolatban a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes Kulturális Egyesülettel. A közösségi tevékenység iránti érzékenysége, szakmai felkészültsége elsősorban a közösségfejlesztés területén rendkívül hasznos. A múzeumban végzett tevékenységében is hangsúlyos a helyi és a magyar hagyományok megismertetése az ifjúsággal.

Kupi Miklós, a Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bobai Tagintézményének pedagógusa

Gyermekkora óta a humán területek vonzzák. A költészetet nem csak befogadóként ismeri, két kötete is megjelent. A verseskötetek mellett érdeklődése a helytörténet felé fordult, számos interjút, tanulmányt publikált szülővárosa múltjáról, nagy sikerű előadásokat tartott honismereti és művészettörténeti témakörökben.

 • “Vas Megye Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata” elismerésben részesül:

Dr. Balogh Márta, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály főorvosa

1993-tól kezdte el gyermekgyógyászként a megyében addig nem működő gyermek-gasztroenterológiai szakellátást létrehozni a kórházban, amelyet 2018-ig egyedül működtetett. Alapító tagja volt a Vas Megyei Diabeteses Gyermekeket Segítő Egyesületnek. Tagja számos orvosszakmai társaságnak. Kimagasló szakmai életútja, példamutató empátiája több fiatal érdeklődését terelte az egészségügy felé.

Dr. Dienes Sándor, nyugalmazott állatorvos

Egész munkásságát, társadalmi tevékenységét a lelkiismeretesség, a lakóhelyhez való nagyfokú kötődés, elhivatottság jellemezte. Gyógyító munkája mellett aktív közéleti szerepet is vállalt. Segítőkészsége, megbízhatósága okán a térség településeinek polgárai előtt nagy köztiszteletnek örvend.

Szakonyi Eszter, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Osztály részlegvezető ápolója

2003 óta dolgozik a kórházban. Munkáját mindig felelősségteljesen és lelkiismeretesen végzi, precizitás és körültekintő gondoskodás jellemzi. Magas szintű szakmai tudásával és szakterületén szerzett tapasztalataival nagy segítsége a kórháznak.

 • “Vas Megye Szolgálatáért Szociális Tagozata” elismerésben részesül:

Baranyai Eszter, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltsége szociális referense

Több mint 15 élve dolgozik a szociális igazgatás területén. Munkáját mindig a legnagyobb odaadással, lojalitással végezte, nem csak az íróasztal mögött, hanem személyesen, az intézményekben járva, az otthonukban élő emberekkel kapcsolatot tartva, személyes tapasztalatai által intézi a mindennapos ügyeket. Hivatástudata mellett, emberiessége, lelkiismeretes odaadó munkája példaértékű.

Horváth Béla, a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének tagja

1995 óta tagja az Egyesületnek. Betegsége ellenére minden tudásával segíti a celldömölki csoport és a megyei egyesület munkáját. A lakókörnyezetében élő sorstársait szaktudása révén önzetlenül, nagy odaadással segíti.

Punokovicsné Kovács Zsanett, a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal gyámügyi szakügyintézője

1996 óta a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász dolgozója. Az ellátottakkal való munkájában mindig odafigyelő, gondoskodó szeretet áll a központban. Nagyon precíz, lelkiismeretes kolléga.

 • “Vas Megye Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata” elismerésben részesül:

Bedicsné Kóczán Katalin Erzsébet, a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal gyámügyi szakügyintézője

Több mint két évtizede foglalkozik gyámhatósági ügyekkel, dönt hátrányos helyzetű gyermekek állami nevelésbe vételéről. Munkáját elhivatottan, példaértékűen, nagy szorgalommal és empátiával végzi. Példaértékű munkabírása, kitartása igazi érték és példa a Hivatalban. 

Domjánné Éder Marietta, a Rum-Kastély Egységes Módszertani Intézmény igazgatója

Több évtizede fáradhatatlanul, kiemelkedő színvonalon végzi szakmai és az elmúlt 10 évben vezetői munkáját a rumi intézményben. Kiváló szakmai felkészültségével, lelkesedéssel, nagy empátiával, a gyermekek iránti elkötelezettséggel végzett példaértékű munkája méltó az elismerésre.

Maurer Ildikó Teréz, Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Kőszegi Leány Gyermekotthona pedagógia tanára

Két évtizede fáradhatatlanul és példamutató szorgalommal dolgozik a gyermekvédelmi szakellátásban. Kiemelt gondot fordít a gyerekek fejlesztésére, szabadidős tevékenységének izgalmassá, élményszerűvé tételére. Fontos feladatának tartja, hogy minden rábízott leány képességének figyelembe vételével irányítsa továbbtanulásukat, későbbi munkába állásuk, társadalmi beilleszkedésük érdekében.

 •  “Vas Megye Szolgálatáért Sport Tagozata” elismerésben részesül:

 Csonka László, a Zichy Antónia Általános Iskola Ikervár pedagógusa

2004 óta dolgozik a Sárvári Kinizsi SE kézilabda szakosztályánál. A felnőtt csapat stabil működési feltételeinek megteremtése után az utánpótlás rendszer kiépítésén munkálkodott. A sárvári média munkatársaként mindig pártatlanul és tényszerűen tájékoztatja a lakosságot a helyi sport történéseiről.

Molnár Dávid, lovasíjász

2007-ben ismerkedett meg a lovasíjászattal. Kitartó munkájának köszönhetően 2019-ben már a világranglista 1. helyére lépett. Mindig az együtt és az egymásért való küzdés adja a motivációt számára, és büszkeség tölti el, hogy Kemenesalját, ezzel együtt pedig Vas megyét képviseli.

Varga Jenő, nyugalmazott matematika-testnevelő szakos tanár, középiskolai testnevelő tanár

Nevelő oktató munkája mellett edzői feladatokat is ellátott, edzőként több mint 300 korosztályos Magyar bajnoki és Diákolimpiai cím kötődik nevéhez. Vas Megye-Szombathely korcsolya és extrém sportjának összes diák és szabadidős rendezvényeit 33 éve szervezi és irányítja. A görkorcsolya sportág magyarországi meghonosítója, felkérésre a korcsolya és görkorcsolya sportágak oktatási tananyagát készítette el.

 •  „Vas Megye Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata” elismerésben részesül:

 Németh János tű. ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadója

Három évtizede a hivatásos tűzoltó állomány tagja. Felelősségtudata, munkavégzésének minősége az átlagot meghaladó. Feladatait igényesen, precízen és pontosan hajtja végre. Az eddigi szakmai életútján megszerzett tapasztalatai nagyban segítik a megye tűzoltóinak munkáját.

Molnár István r. alezredes, a Sárvári Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője

Hivatásos rendőri szolgálatát 1996-ban kezdte. Kimagasló munkavégzésének és parancsnoki tevékenységének köszönhetően illetékességi terület közbiztonsága szilárd, a turizmusból és idegenforgalomból adódó helyi elvárásoknak maximálisan megfelel. Munkavégzésére a precízség és a példamutató szorgalom jellemző.

 • „Vas Megye Nemzetiségekért Tagozata” elismerésben részesül:

 Hanzsek Alajos, a Magyarországi Szlovének Szövetsége elnökségi tagja

Egész eddigi élete során fontos volt számára a szlovén nyelv megőrzése, a szlovén kultúra és hagyományok ápolása, átadása a fiatalabb generációnak. Ezen célok elérésében aktívan tevékenykedett és a mai napig folytatja.

Horváth Ádám a roma közösség érdekében végzett kiemelkedő közösségi munkájáért.

 Zielbauer György a Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola Szombathely igazgatója

Mindig a német nemzetiségi oktatásért harcolt, azt minden szinten képviseli. Mint nemzetiségi oktatási szakértő elismert, sokan keresik tanácsaiért, illetve szakértelme miatt.

A megyei közgyűlés elnöke egyedi döntése alapján Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékérme elismerésben részesül:

 • Bakos György, a kőszegi Írottkő Natúrpark Egyesület és Kőszeg Város Fúvószenekarának áldozatos szolgálatáért
 • Csonka Ernő János, az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezete megyei műszaki vezetője kiemelkedő szakmai munkájáért, a mentők közösségének szolgálatáért
 • Dryja Jánosné, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály ügykezelője több mint három évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért
 • Nacsa József főmérnök több évtizeden át – Vas megye úthálózatának, hídjainak megújulásáért – végzett kiemelkedő szakmai munkásságáért.
 • Schöpflin György volt EP képviselő Vas megye érdekében végzett másfél évtizedes Európa parlamenti képviselői munkájáért
 • Simon Endréné Pável Judit Vas megye szellemi életének kiemelkedő alakja, Pável Ágoston nyelvész, néprajzkutató, költő örökségének megőrzéséért és ápolásáért
 • Szekér Tamás, a Herényi Kulturális és Sportegyesület elnöke a herényi kulturális és sport élet több mint két évtizedes áldozatos szolgálatáért

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

19 + tizenhét =