A szombathelyi közgyűlés a 2020. február 27-i ülésén alkotta meg a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendeletét. Az elmúlt hónapokban megvizsgálták az önkormányzat által kötött, hatályban lévő feladat-ellátási megállapodásokat, így a szeptemberi ülésen azok módosításáról, megszüntetéséről, új megállapodások megkötéséről döntenek.

Mint a szeptemberi közgyűlés napirendi előterjesztéséből kiderül, hogy

négy egyesület nyilatkozott úgy, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelel, tevékenységével a helyi közművelődési alapszolgáltatásban részt kíván venni, így az alábbi szervezetek esetében az érvényben lévő feladat-ellátási megállapodások helyett 2021. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig közművelődési megállapodás kerül megkötésre:

     • Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör,
     • Herényi Kulturális és Sportegyesület,
     • TIT
     • Zanati Kulturális és Sport Egyesület

Az alábbi, feladat-ellátási megállapodással rendelkező Egyesületek jelezték, hogy nem áll szándékukban a jelenlegi tevékenységet közművelődési megállapodás formájában ellátni, illetve nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak. Tekintettel azonban arra, hogy a településrészen végzett közösségfejlesztő, településrészi identitást erősítő, már hagyománynak számító programokat, továbbá a nemzetiségi kezdeményezéseket egyaránt támogatja az önkormányzaz, célszerű a jelenleg érvényben lévő feladat-ellátási megállapodásokat – az eltérő szakmai tartalmak kivételével – egységesíteni, így azokat 2021. évtől új formában megkötni.

     • Derkovits Városrészért Egyesület,
     • Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület,
     • Joskar-Ola Alapítvány,
     • Olad Városrészért Egyesület,
     • Petőfi-Telepért Egyesület.

Mint írják, 

a Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetsége, Képviselete, valamint a Szombathelyi Civil Kerekasztal tevékenysége elsősorban információközvetítés és érdekképviselet, esetükben a feladat-ellátási megállapodás megfelelő, így az nem igényel módosítást.

Új megállapodások, új összegek

Az előterjesztés mellékletei alapján készült táblázatunkból az is kiderül, hogy a közművelődési és feladat-ellátási megállapodások által biztosított önkormányzati támogat több szervezetnél is módosul 2021-től:

Szervezet

Támogatás összege

2020.12.31-ig /év

Tervezett támogatás összege
2021.01.01-től /év

Változás

Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör

3.000.000 Ft

4.000.000 Ft

Herényi Kulturális és Sportegyesület

17.000.000 Ft

Feladat-ellátási megállapodás: 1.000.000
Herényi Virágút:

7.000.000
Kerékpáros és Kulturális Centrum működtetése: 9.000.000

13.000.000 Ft

Zanati Kulturális és Sport Egyesület

2.000.000 Ft

3.000.000 Ft

Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület

1.500.000 Ft

1.500.000 Ft

Derkovits Városrészért Egyesület

1.000.000 Ft

3.000.000 Ft

Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület

1.200.000 Ft

1.200.000 Ft

Joskar-Ola Alapítvány

6.000.000 Ft

6.000.000 Ft

Olad Városrészért Egyesület

1.000.000 Ft

2.000.000 Ft

Petőfi-Telepért Egyesület

1.000.000 Ft

1.000.000 Ft

Mint a táblázatból is látható, több szervezetet érint költségvetési módosítás: a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör, a Zanati Kulturális és Sport Egyesület és az Olad Városrészért Egyesület plusz egy, a Derkovits Városrészért Egyesület pedig plusz két millió forintos többlettámogatással számolhat a következő években. A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, a Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület, a Joskar-Ola Alapítvány és a Petőfi-Telepért Egyesület esetében nem változik az összeg, míg a Herényi Kulturális és Sportegyesület esetében az eddig három, külön támogatásként kezelt összeget egységesítik, és négy millió forinttal kevesebbet kap a jövőben a szervezet.

Amennyiben a közgyűlés elfogadja a fenti tervezetet, a megállapodások 2021. január elsejével lépnek hatályba.