Tapolca, Sümeg, Keszthely, Sopron, Kaposvár, Várpalota és Mosonmagyaróvár városvédő és városszépítő egyesületeinek képviselői érkeztek arra a regionális találkozóra, amelyet immár második alkalommal szervezett meg a Szombathelyi Szépítő Egyesület.

A Berzsenyi Dániel Könyvtárban tartott tanácskozáson megjelentek bemutatták szervezetük tevékenységét.

Szó esett az önkormányzatokkal, kulturális, örökségvédelemmel foglalkozó szervezetekkel, cégekkel való együttműködésről is

– noha városonként eltérő tapasztalatokról számoltak be a szervezetek képviselői, általában minden érintett településen voltak programok, ahol együtt tudtak működni a hivatalokkal, valamint más szervezetekkel a városszépítők.

Szombathelyen a Szent Márton temetőben történt síremlék rekonstrukciók kerültek elsődlegesen előtérbe, hiszen ez esetben

a temetőt üzemeltető cég és a Szombathelyi Szépítő Egyesület együttműködésének eredményeképp újulhatott meg a város több prominens személyiségeinek sírja is.

Említésre került az egyesület QR-kódos akciója is, melynek köszönhetően – hírportálunkkal együttműködve – immár a város három pontjáról – a VAOSZ-udvarban található millenniumi falfestményről, a szombathelyi polgárok szoborcsoportról, valamint a Holper Ambrus emlékfáról –  kaphatnak bővebb, többnyelvű információt az érdeklődők.

Nagyon fontos pontja volt a tanácskozásnak az egyesületek életkori létszámának alakulása, hiszen általános probléma a civileknél az “elöregedés”.

Így nagy szerepet kapott az ifjúság bevonása az egyesületek munkájába, valamint szó eset az ifjúsági tevékenység formáiról.

Szombathelyen 2017. október 07-én rendezték meg a Szépítő Egyesületek regionális találkozóját.

A találkozón a házigazda szombathelyi egyesület mellett Tapolca, Sümeg, Keszthely, Sopron, Kaposvár, Várpalota és Mosonmagyaróvár városvédő és városszépítő egyesületeinek képviselői, tagjai vettek részt.

A találkozó második alkalommal került megrendezésre a Berzsenyi Dániel Könyvtárban, ahol a megjelent szervezetek mutatták be tevékenységüket.

Szó esett a civil szervezetek helyzetéről, a szépítő egyesület szerepéről városuk életében, az önkormányzatokkal, kulturális, örökségvédelemmel foglalkozó szervezetekkel, cégekkel való együttműködésről is.

A szervezetek képviselői városonként eltérő tapasztalatokról számoltak be, de általában minden érintett településen voltak olyan programok, ahol együttműködésben valósult meg a rendezvény.

A második nagy téma a jó példák, hasznos ötletek tapasztalatcseréje szerepelt.
A házigazda egyesület elnöke a szombathelyi Szent Márton temetőben történt síremlékek rekonstrukcióját helyezte elsődlegesen előtérbe. Hiszen ez esetben a temetőt üzemeltető cég és a Szombathelyi Szépítő Egyesület együttműködésének eredményeképp újulhatott meg a város több prominens személyiségeinek sírja is.

Említésre került az egyesület QR – kódos tábla akciója is, melynek köszönhetően – a H+ Média és Kulturális Egyesülettel együttműködve – a VAOSZ udvarban található millenniumi falfestményről, a Szombathelyi polgárok szoborcsoportról, valamint az arborétumban Holper Ambrus életútjáról kaphatnak bővebb, többnyelvű információt az érdeklődők.

Nagyon fontos pontja volt a tanácskozásnak az ifjúság szerepe, bevonása az egyesületek munkájába.
Általános probléma a civil szervezetnél az „elöregedés”, így nagy szerepet kaptak azon javaslatok, melyekkel be lehet vonni az ifjúságot a városszépítő/városvédő munkába.

ÁLLÁSFOGLALÁS
a városszépítő és védő egyesületek szombathelyi találkozójához

Partnerség

A találkozó rendkívül hasznosnak és eredményesnek tekinthető, hiszen a tapasztalatok közvetlen kicserélése segíti a szervezetek munkáját, új ötleteket ad. Az előadások, beszélgetések révén az egyesületek képviselői és tagjai közvetlen kapcsolatba kerülnek. Az azonos feladatokat végző emberek pedig egymás munkájának megismerésével a saját területükön is hasznosítható tapasztalatokat szerezhetnek.
Láthatólag az egyes egyesületeknek hasonló örömei és hasonló problémái vannak a mindennapokban. Jó volt egymásban megerősíteni a hitet, hogy érdemes tovább dolgozni, mert van értelme és látszata a munkánknak.

A civil szervezeteinknek a külső kapcsolatokon kívül először azt kellene megvizsgálni, hogy egyesületen belül milyen a partnerségi viszony, hiszen az egyesületen belüli jó kommunikáció és egyetértés az egyesület számára csak előnyökkel jár.

Együttműködés

Az előző ponthoz kapcsolódik, hiszen ha nem megfelelő a partnerségi viszony, akkor nem alakulhat ki normális együttműködés.
Ezeknek alapja, hogy milyen a kommunikáció egyesületen belül és kifelé.
A feladatok elvégzése milyen formában történik? A vezetőség végez mindent, vagy a feladatok személyre szabottak, önkéntes vállalás alapján szerveződnek a munkák, kialakulnak-e egy – egy feladathoz csoportok az egyesületen belül?
Javaslat, hogy a feladatokat csoportok végezzék szakirányoknak megfelelően.

Fontos lenne, hogy a résztvevők ismerjék meg egymás programjait, munkatervét. Így az együttműködés még szorosabb folytatása érdekében – lehetőség szerint – a kiemelt rendezvényekre egymás meghívása elengedhetetlen. Ennek érdekében a szervezetek képviselői a többi szervezet számára elküldik a meghívót

Közös érdek

Nyilván egy az épített környezet védelmével foglalkozó civil szervezetet közös érdek tart össze. Vagy kialakulhatnak gazdasági, etikai érdekellentétek, amelyet megfelelő kommunikációval kezelni lehet. Arra kell törekedni, hogy egyesületen belül lehetőleg ne legyen érdekellentét, mert azt a külső erők kihasználhatják.

Függetlenség

Alapvető feltétel, hogy az egyesületek függetlenek legyenek a pártpolitikától, a képviselő testületek átmeneti érdekeitől és egyéni érdekektől általában. Az egyéni érdek lehet pozitív is, amit viszont támogatni kell, mint minden pozitív törekvést.
Fontos az „egyenrangú” kapcsolat az önkormányzatokkal, érvényesíteni kell azon programok/események/rendezvények támogatását, amely a város számára is előnyökkel jár.
A civil közösségi összefogás, melynek során a civil szféra átvállal feladatokat az
önkormányzatoktól példaszerű, egyben a gyümölcsöző kapcsolat egyik fontos eleme.

Javaslatok

  1. A találkozón megválaszolandó szempontok megadása jó ötlet, mert a válaszolókat „keretek között tartja”. Javasoljuk azonban a szempontok megadását már a találkozó előtt, hogy azokra kicsit készülni is lehessen.
  2. Nem javasoljuk a regionális találkozó területi bővítését, de jó lenne a Nyugat – Dunántúlon működő további egyesületek bevonása (pl. Győr, Csorna, stb).
  3. Az ifjúság bevonása a munkánkba szükséges, és számunkra is hasznos. Minden civil szervezetnek törekednie kell arra, hogy a fiatalokat bevonja az értékvédő/értékmentő munkába.
  4. A 2018. évi Országos Találkozó programjához Kerner Gábor a szövetség alelnöke javasolta, hogy egy szekció foglalkozzon a Településképi Arculati Kézikönyvekkel. Ehhez személyes közreműködését is felajánlotta.

H+ összeállítás