405 éve hunyt el az angol drámaírás egyik legnagyobb alakja. Háromrészes sorozatban foglalkozunk William Shakespeare pótolhatatlan alakjával és munkásságával.

„Színház az egész világ,
És színész benne minden férfi és nő:
Fellép és lelép: s mindenkit sok szerep vár
Életében.”

Az angol nyelvű drámaírás egyik legnagyobb alakja, világirodalmi öröksége és hatása a világ minden táján fellelhető. Angliában mint a nemzet dalnokát tisztelik („Bard of Avon”, vagy egyszerűen „The Bard” vagy „az avoni hattyú”).

Két és fél méteres fesztávú szárnyaival az énekes hattyú a madarak légiflottájának óriásgépe. Angyalként száll a levegőben, nyugalmában fenséges, s ha diadalmas testtartást ölt, nincs nála ragyogóbb jelenség. Eleganciája szárnyakat adott az írói képzeletnek is. Elődeinkben a hattyú megjelenése – ahogy könnyedén siklik egy tó tükrén vagy puhán száll szélesen kiterjesztett szárnyain – a mulandóság képzetét keltette, vágyat ébresztve bennük az öröklét után.

Platón szerint Szókratész hattyúdalt hallott a halála napján, a skandináv mítoszok valkűrjei pedig hattyú alakjában viszik a Valhallába – a holtak csarnokába – az elesett hősöket. Püthagorasz úgy tartotta, hogy a költők lelke haláluk után hattyútestbe költözik, és Ben Jonson is talán ezért nevezte „Avon édes hattyújának” kortársát, Shakespeare-t.

wikipedia

1564. áprilisában, feltehetőleg (Julianus-naptár szerint) 23-án született Stratford-upon-Avon nevű mezővárosban, Angliában. Egy jómódú kereskedő és egy kisbirtokos lányának gyermekeként.

Shakespeare korában az angol helyesírás általában, és különösen a családnevek írása még meglehetősen változatos volt. Az író apja, John, Stratford-upon-Avon iratai szerint, tizenhat különböző módon írta le a nevét, és általában a Shaxpeare változatot használta. William Shakespeare maga is hol Shakspere-nek, hol Shakspeare-nek, hol pedig Shakespeare-nek írta a nevét, de jogi iratokon a Shaxper, Shakp és Shaks rövidítéseket is használta. A név különben gyakorinak számított, Shakespeare idejében csak Warwickshire grófságban huszonnégy településen éltek ilyen nevű emberek, és közülük hármat Williamnek hívtak.

pixabay

1582. november 28-án, 18 éves korában feleségül vette a nála nyolc évvel idősebb Anne Hathaway-t, aki ekkor már három hónapos terhes volt. 1583. május 26-án Stratfordban megkeresztelték elsőszülött lányát, Susannát, 1585 februárjában pedig az ikreiket: fiát, Hamnetet és lányát, Judithot.

Hamnet 11 éves korában, ismeretlen okból meghalt; 1596. augusztus 11-én temették el. Egyes források feltételezik, hogy fia halála befolyásolta Shakespeare-t egyik leghíresebb műve, a Hamlet (1601) megalkotásában.

Neve 1592-ben bukkan fel először a londoni színházi körökben. 1585-1592 között Shakespeare Londonban megkezdte karrierjét mint színész, író, majd résztulajdonosa lett a Lordkamarás Emberei (angolul: Lord Chamberlain’s Men) nevű színtársulatnak, amelyet 1603-tól „Királyi Társulat”-nak (The King’s Men) neveztek el, az I. Erzsébet halálát követően trónra lépő I. Jakab adományának köszönhetően.

wikipedia

1616. április 23-án hunyt el 52 éves korában Stratfordban (Az író életében Angliában a Julián naptárt használták. A Gergely-naptár – amelyet a katolikus országok 1582-ben vettek át – Shakespeare halálát május 3-ára teszi.)
Shakespeare-t a Stratford-upon-Avon-beli Holy Trinity (Szentháromság) nevére szentelt templomban temették el, két nappal halála után. A sírja mellett álló mellszobra alkotás közben ábrázolja a költőt.

Minden évben, Shakespeare születésének ünnepén, új lúdtollat helyeznek a szobor kezébe. Valamikor 1623 előtt az írónak emlékművet állítottak a templom északi falában; a féldombormű írás közben ábrázolja.

A felirat Nestorhoz, Szókratészhez és Vergiliushoz hasonlítja. Sírja kőfedelén a felirat megátkozza mindazokat, akik csontjait megkísérelnék eltávolítani nyughelyéről. A népszerű legenda úgy tartja, hogy Shakespeare sírjába a költő teste mellé kiadatlan műveit is eltemették, erre azonban senki nem talált még bizonyítékot. A sírt a Shakespeare által írt sírfeliratban foglaltaknak megfelelően, az elmúlt századok folyamán nem nyitották fel.

„Krisztusra kérlek, jó barát,
Itt nyugvó porom ki ne ásd!
Légy áldott, ki e köveket óvod,
S átkozott, te, ki bolygatod csontom.”
Egy másik fordítás szerint:
„Jó barát, Jézus kedvéért tedd
ásni az ide zárt port.
Áldott legyen az az ember, aki kíméli ezeket a köveket,
és átkozott legyen, aki megmozgatja csontjaimat.”

Mivel Shakespeare magánéletéről igen kevés adat maradt fenn, sok vonatkozásban a kutatók csak spekulációkra tudnak támaszkodni, különösen ami Shakespeare szexualitását, általában a vallásról való nézeteit, és műveinek szerzői hitelességét illeti.

…Folytatjuk!

Mihácsi Veronika


Forrás:

William Shakespeare – Wikipédia

William Shakespeare [ˈwɪljəm ˈʃeɪkspɪə] ( 1564. április 26. (keresztelő) – 1616. április 23.) angol drámaíró, költő, színész. Az angol nyelvű drámaírás egyik legnagyobb alakja, világirodalmi öröksége és hatása a világ minden táján fellelhető. Angliában mint a nemzet dalnokát tisztelik („Bard of Avon”, vagy egyszerűen „The Bard” vagy „az avoni hattyú”).

William Shakespeare

Shakespeare életútja csupa rejtelem. Az életművére vonatkozó adatok jórészt bizonytalanok, leghíresebb verssorainak hitelessége is kétséges. Már azt is kétségbe vonták, hogy ő írta-e mindazt, amit írt. E sok bizonytalanság ellenére William Shakespeare a leghíresebb és bizonnyal a legnagyobb drámaíró, az egész világirodalomnak legalábbis az egyik legnagyobb alakja, úgy mellékesen szonett jeivel a szerelmi líra egyik kétségtelen klasszikusa.


https://port.hu/adatlap/szemely/william-shakespeare/person-12425

William Shakespeare

(341 idézet) Figyelés Könyvek Amik a legyekA pajkos gyermekeknek, az vagyunkAz isteneknek mink; mulatkozásbólÖlnek bennünket. Elvégre te is tartozol Istennek egy halállal. A kegyelem kényszerről mit se` tud;Az, mint az ég szelíd esője, hullAlá a földre: s kétszer áldva van, -Megáldja azt, ki ád, – és azt, ki vesz.


National Geographic magazin 2011. májusi lapszámából a Hattyúének
(https://ng.24.hu/termeszet/2011/05/03/hattyuenek/)

William Shakespeare, a történelem leghíresebb drámaírójának életrajza

Elképesztő, hogy keveset lehet tudni Shakespeare életéről. Annak ellenére, hogy ő a világ leghíresebb és legnépszerűbb drámaírója , a történészeknek ki kellett tölteniük a hiányosságokat az maroknyi fennmaradt rekordja között . Széles körben feltételezik, hogy Shakespeare a helyi gimnáziumba járt, ahol latin, görög és aki 1583 májusában született, de házasságon kívül született, valamint Juditot és Hamnet ikreket, akik 1585 februárjában születtek.