Figyelmeztet a SZCK és a VCIC: törölhetik a civil szervezetet, ha nem tartják be az új Ptk.-t

2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.), amely rendelkezik az egyesületek és alapítványok létrehozására, működtetésére vonatkozó alapvető szabályokról is.

A törvény átmeneti rendelkezései 2016. március 15-ig adnak haladékot arra, hogy a hatálya alá tartozók, így a civil szervezetek alapszabályukat (egyesületeknél) illetve alapító okiratukat (alapítványoknál) az új előírásokkal összhangba hozzák.

Az új Ptk. azonban minden szervezetre, közhasznúra és nem közhasznúra egyaránt vonatkozik! Amely szervezet elmulasztja a 2016. márciusi 15-i határidő betartását, annak akár a törlésére is sor kerülhet.

Kérjük, tekintsék át szervezetük létesítő okiratát, szükség szerint módosítsák és nyújtsák be a törvényszékre az elkövetkező hónapokban. Az új rendelkezések értelmezéséhez a www.vasicivil.hu weboldal dokumentumtárában valamint itt találhat segítséget: http://civiljogok.hu/utmutato/civil-szervezeteket-2014-marcius-15-etol-az-uj-ptk-hatalyba-lepesetol-erinto-legfontosabb-s 

Kérjük, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kötelezettségek teljesítését!

Az alapszabály módosításában a Vas Megyei Civil Információs Centrum jogi tanácsadója készséggel áll rendelkezésükre.

Vas Megyei Civil Információs Centrum

A Szombathelyi Civil Kerekasztal is az új Ptk. rendelkezéseire figyelmeztet, emellett egy fontos változásra is felhívja a figyelmet:

További fontos tudnivaló, hogy idén év elejétől a közhasznú szervezetek bírósági ügyeiket – így a létesítő okirat módosításának benyújtását – csak elektronikus úton, az ÁNYK program és az ügyfélkapu használatával intézhetik. A változás-bejelentéshez szükséges – NEM PAPÍRALAPÚ –  űrlapok letölthetők innen:
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok melyhez a “jar” program formátumot kell választani.  

Az ÁNYK program segít is, mert a hibára – a felesleges adatbevitelre, vagy a hiányzó adatok kitöltésére felhívja a figyelmet. 

Ajánlom, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kötelezettségek teljesítését, mivel ez a bíróságon feltorlódó ügymennyiség miatt nagyon elhúzódó eljárásokhoz vezethet.

Kőszegfalviné Pajor Klára – elnök, Szombathelyi Civil Kerekaszal

SZCK/VCIC