Kiírták a szombathelyi önkormányzat Kulturális és Civil Alapjának pályázatát

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő kulturális intézmények, valamint civil szervezetek pénzügyi támogatására.

A pályázat célja: A város kulturális kínálatának bővítése, gazdagítása színvonalas programokkal, valamint a szombathelyi székhellyel rendelkező szervezetek; a szombathelyi szervezettel is rendelkező országos, regionális, megyei szervezetek vagy Szombathelyen tevékenységüket kifejtő nem szombathelyi szervezetek helyi működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési támogatás biztosítása.

Támogatottak köre:

  • kulturális intézmények;
  • hivatalosan bejegyzett és nyilvántartásba vett civil szervezetek.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó/pályázat:

  • amely a Bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;
  • amelynek lejárt esedékességű köztartozása van;
  • amely a korábban az Önkormányzattól kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérően használta fel;
  • amely 2015. évben az Önkormányzattól pénzügyi támogatást kapott, és az összeg felhasználásáról a támogatási megállapodásban meghatározott ideig nem számolt el, vagy azt nem a megjelölt célra használta fel.
  • amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be;
  • amely nem felel meg a pályázati felhívásban megjelölt támogatási célnak.

Keretösszeg: 10.000.000,- forint

Pályázati díj: nincs

A pályázatok benyújtása és elbírálása: A pályázat benyújtható 2016. március 11. és 2016. március 31. között.

Forrás, valamint részletes pályázati felhívás: www.szombathely.hu