Rovatunk folytatásában magyar nádorfeleségeket mutatunk be; most Kanizsai Orsolya és Czobor Erzsébet rövid élettörténetével ismerkedhetnek meg. A mindenkori magyar uralkodó után a második legfontosabb tisztséget a nádor, mint királyhelyettes töltötte be. A pozíció Szent Istvántól kisebb-nagyobb megszakításokkal 1848-ig létezett. Az első magyar nádor Aba Sámuel, az utolsó István Ferenc főherceg volt. A magyar nádorok feleségei között számos nagyszerű, kiemelkedő személyiségű asszonyt találhatunk.

Kanizsai Orsolya (1521-1571)
Házastárs: Nádasdy Tamás

kanizsai orsolya aláírása mek.oszk.hu
Kanizsai Orsolya aláírása
Forrás: mek.oszk.hu

Orsolya korának kiemelkedően művelt, intelligens főúrnője volt. Kanizsai Miklós és Drágffy Anna leányaként született Sárváron 1521-ben. Korán árvaságra jutott, még csecsemőkorában halt meg édesapja, míg anyja 1528-van, súlyos betegségben hunyt el. Pár év múlva egyetlen testvérét, Ferencet is elvesztette. A kislány Sárváron nevelkedett, olvasni jól megtanult, írni azonban csak később, férjétől. Miután teljesen árva lett, egyedül kellett szembenéznie a problémával, hogy gazdag örökösnőként jól kell férjhez mennie. 11 évesen jegyezte el Nádasdy Tamás, aki ekkor már bőven 30 év felett járt.

Forrás: nadasdymuzeum.hu
Nádasdy Tamás
Forrás: nadasdymuzeum.hu

Az esküvőre 3 évvel később került sor, s így a Kanizsaiak hatalmas földbirtokai és vagyona hivatalosan Nádasdy Tamásra szálltak. Bár a házasság érdekből köttetett, a pár korabeli levelezése boldog, szeretetteljes kapcsolatot tükröz. Kölcsönösen becsülték, tisztelték egymást. Orsolya fiatal leányból okos, tiszteletreméltó nádorné, emellett kiváló háziasszony, ügyes szakácsnő és kertész lett. Jótékony cselekedeteinek, vallásos buzgóságának hamar híre ment.

Forrás: mclib.hu
Kanizsai Orsolya
Forrás: mclib.hu

Egyetlen, várva-várt gyermekük, Ferenc, szülei házasságának 20. évében született meg. A gyermekáldás addig nem ismert boldogságot okozott a szülőknek. Nádasdy Tamás azonban pár évvel később, 1562-ben 64 évesen elhunyt, magára hagyva kiskorú gyermekét és a váratlan halál hírére megtört feleségét. Az asszony azonban erőt vett magán, legyőzte fájdalmát. Tanúja lehetett fia, a később „fekete bégként”, valamint Báthory Erzsébet férjeként is ismertté vált Nádasdy Ferenc felemelkedésének. Korának egyik legműveltebb, legmegbecsültebb asszonya 1571. március 2. és május 2. között hunyt el, halálának pontos napja nem ismert.

Czobor Erzsébet
Házastárs: Thurzó György

Forrás: mek.oszk.hu
Czobor Erzsébet aláírása
Forrás: mek.oszk.hu

Erzsébet 1572-ben született Czobor Imre alnádor és Perényi Borbála leányaként. Thurzó György 1592. február 2-án vette feleségül a főnemesi családból származó, immár 20 éves fiatal nőt. Thurzó eleinte nehezményezte, hogy felesége nem tud írni, így bizalmas levelezésre esélyük sem volt. Végül ő maga tanította meg írni hitvesét.

Forrás: mek.oszk.hu
Thurzó György
Forrás: mek.oszk.hu

Ez olyannyira jól sikerült, hogy Erzsébet levelei a magyar episztolográfiai irodalom gyöngyszemének számítanak. Bár a házasság az akkoriban bevett szokásként érdekből köttetett, végül harmonikusnak bizonyult. A párnak nyolc gyermeke született. Az asszony 1616-ban özvegyül meg, ezt követően sokat tett a nagybiccsei gimnázium fejlesztéséért és fenntartásáért, valamint wittenbergi tanulókat támogatott. 1626. március 31-én hunyt el Szomolányban.

PT

 

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

öt × 4 =