A titkos összeesküvő asszonyai – Wesselényi Ferenc nádor, a Wesselényi-féle összeesküvésként ismert affér névadója elődjéhez hasonlóan kétszer házasodott.

Az első: Bosnyák Zsófia

Bosnyák Zsófia (Forrás: wikipedia.org)
Bosnyák Zsófia
(Forrás: wikipedia.org)

Zsófia 1609-ben született egy végvári törökverő, Bosnyák Tamás leányaként. Mindössze tizenhét évesen ment hozzá Fülek és Szendrő várának kapitányához, Serényi Mihályhoz. Házassága pár hónap múlva a férj halála miatt felbomlott, s ekkor a hirtelen megözvegyült hölgy hazatért szüleihez. A következő egy év több tragédiát tartogatott számára, édesanyját és bátyját is elveszítette. Ebben az időben már a szegények és betegek támogatójaként beszéltek róla. 22 évesen lett Wesselényi Ferenc felesége, akivel Sztrecsno várában teremtette meg a családi otthont. A frigyből két fiú született, Ádám és László. Míg férje a török támadások visszaverésével, hitvese a gyermekek nevelésével, a szegények támogatásával, gyógyításával foglalkozott. Az asszony rengeteget imádkozott, s egy alkalommal állítólag Szűz Mária jelent meg neki bíztatva őt, hogy imádkozzon és reménykedjen tovább. Volt miért, mivel férje valószínűleg ekkor már rendszeresen látogatta későbbi feleségét, Széchy Máriát. Zsófia hamarosan beteg lett, 1644-ben hunyt el. Már életében szentként tekintettek rá, s mivel 1689-ben rátaláltak mumifikálódott, épségben megőrzött testére, nyughelye búcsújáróhellyé vált. Sajnos a testet azóta egy skizofréniától szenvedő férfi felgyújtotta, amiből így nem sok minden maradt meg. Zsófia jóval férje nádorrá választása előtt hunyt el, így konkrétan sosem lehetett nádorfeleség.

A második: Széchy Mária

Széchy Mária (Forrás: mek.niif.hu)
Széchy Mária
(Forrás: mek.niif.hu)

A csodaszép „murányi Vénusz” egy pillanat alatt csavarta el Wesselényi fejét. A XVII. század egyik legszebb asszonyának tartott Mária 17 évesen gróf Bethlen István, majd 7 évvel később, immár özvegyként Kun István szatmári főispán felesége lett. A gyönyörű, eszes hölgy állítólag kicsapongó életet élt, s nem tűrte azt sem, hogy szabadságát korlátozzák. Férjét egyik pillanatról a másikra faképnél hagyta, amit ő nem viselt el könnyen, s ennek nagy veszekedés, gyakorlatilag komoly fizikai bántalmazás lett a vége. A házasság ezután véget ért, majd miután Mária hazaköltözött a murányi várba, azt kijátszotta a Habsburgoknak I. Rákóczi György erdélyi fejedelem elől. A várat a Habsburg-hű Wesselényi vette át, s ezzel együtt a szép hölgy is övé lett. 1644-ben köttetett meg a házasság, mely 1667-ig, Wesselényi haláláig tartott. Ezután Széchy Mária sora rosszra fordult, mivel a Habsburg-ellenes összeesküvés gyanújába keveredett Wesselényi özvegyeként el kellett hagynia szeretett otthonát, Murányt. Az asszony Kőszegen halt meg száműzetésben, 12 évvel később.

» PT