Nagy érdeklődés követte a Berzsenyi Dániel Könyvtár helytörténeti klubja és a Vasi Múzeumbarát Egylet közös sétasorozatának első programját. A szombathelyi református templomtól indult eseményt dr. Kiss Gábor régész vezette, az útvonal pedig a kevécbé ismert Kanászdombtól Pusztapincéig tartott. Még két séta várja az érdeklődőket a következő péntekeken.

Szombathely városa látható műemlékei mellett bővelkedik olyan emlékekben is, amelyek mára már teljesen eltűntek a föld felszínéről. A hajdan volt időkben azonban helyszínei voltak a településen történt jeles eseményeknek vagy egyszerűen csak a mindennapi élet színteréül szolgáltak. Háromrészes, nyugatról kelet felé haladó utakon a szervezők most ezeknek az eltűnt, a mai városlakó számára láthatatlanná vált emlékeknek sorát mutatják végig, felidézve a középkor és a kora újkor világát.

Első alkalommal a Kanászdombtól útra kelve, a Perint-hídon és a hajdani Karicsán keresztülmenve, elhaladtak az érdeklődők a külső vár falai és árkai előtt. Így jutottak el a vár piacára, ahonnét pedig a várbajáró utcán át a település központjában álló püspöki borkimérésig, a Zöldfáig (vagy más néven Pusztapincéig) sétáltak el.

2021. szeptember 24. – Az öreg város piacától a Gyöngyös utcai kapuig

2021. szeptember 24. (péntek) 16:30 – Kőszegi utca, TIT székház

A második alkalmat a szabadalmas püspöki mezőváros főterének, vagyis az öreg város piacának és a piac nevezetességeinek szentelik. A régi városházától elindulva egészen a Gyöngyös utcai kapuig mennek, érintve, természetesen, a tűztornyot és az annak árnyékában álló többi épületet is.

2021. október 1. – A Szőkeföldi kúriától a szentmártoni ispotályig

2021. október 1. (péntek) 16:30 – Szent Erzsébet tér, ferences templom

Utoljára a Gyöngyös utcai kapun kívüli területet veszik szemügyre a Szőkeföldi kúriától indulva. A ferences templom mellett sétálnak tovább a Gyöngyös-patak túlpartján fekvő, hajdani Szentmárton faluban álló ősi plébániatemplom és annak temetője irányába, egészen a mellettük felépült ispotályig.

Szervezők: Berzsenyi Dániel Könyvtár helytörténeti klubja, Vasi Múzeumbarát Egylet
A sétát vezeti: dr. Kiss Gábor régész

A témát érintő dokumentumok kutathatók a könyvtár helyismereti gyűjteményében.

Fotó: Hornyák Emőke