Az aradi tizenhármak utolsó mondatai

Az "aradi 13" (Forrás: Wikipédia)

Az Aradon, 1849. október 6-án kivégzett tábornokok utolsó mondatai.

 • Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. /Aulich Lajos/
 • Tegnap hősök kellettek, ma mártírok, így parancsolja ezt hazám szolgálata. /Dessewffy Arisztid/
 • Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük. /Kiss Ernő/
 • Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá, az apostolok lelke, és a bitófák tövében kell forradalmárrá érni, a magyar lelkeknek. /Lázár Vilmos/
 • A mai világ, a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el, ezt az átkozott, meghasonlott világot. /Schweidel József/
 • Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom! /Láhner György/
 • Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam. /Török Ignác/
 • Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. /Vécsey Károly/
 • De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. /Nagy-Sándor József/
 • Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. /Damjanich János/
 • Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. /Knézich Károly/
 • A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. /Leininger-Westerburg Károly/
 • Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. /Pöltenberg Ernő/

Forrás: Wikipédia