„A bélyeg felragasztható halhatatlanság”

2016. május 6 -8 között Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából Szent Márton szülővárosa, Szombathely ad otthont a bélyeggyűjtők legnagyobb ünnepének, a 89. Bélyegnapnak, és egyszerre két rangos nemzetközi bélyegkiállításnak.

2016. május 6-8 között megrendezésre kerülő 89. Bélyegnappal együtt kerül megrendezésre a HUNFILA 2016 Nemzetközi Bélyegkiállítás és az Alpok-Adria Nemzetközi Bélyegkiállítás az Agora Művelődési és Sportházban. A rangos eseményre 13 országból érkeznek gyűjtők, kiállítók, szaktekintélyek és érdeklődök.

A kiállítást a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közösen rendezi meg a Magyar Posta Zrt. támogatásával.

A filatélia a postabélyegek gyűjtésével foglalkozó tevékenységet jelenti. Egyike a világ legnépszerűbb hobbijainak. Az első postai bélyeg a Penny Black volt, melyet Angliában adtak ki 1840-ben. Az ifjú Viktória brit királynőt ábrázolta, s a szélei nem voltak perforálva, emiatt ollóval kellett kivágni az ívből.
Az első bélyeggyűjtők (az 1860-as –1870-es években) gyerekek és tinédzserek voltak, akkoriban a bélyeggyűjtést sok felnőtt gyerekes elfoglaltságnak tartotta.
Az 1920-as évek táján az értékes bélyegekről szóló hírverések által megnövekedett a bélyeggyűjtők száma. A postai bélyegek árának gyors emelkedését leginkább annak lehetett tulajdonítani, hogy nagyon kevés idősebb bélyeg maradt meg jó állapotban. A legritkább daraboknak a dupla vagy tripla bélyegek, illetve a bélyegblokkok számítottak.

1848-ban Than Mór megtervezte az első magyar bélyeget, kiadására azonban a szabadságharc bukása miatt nem került sor. 1850 és 1867 között Magyarország mint az Habsburg Birodalom egyik tartománya, az Osztrák Postaigazgatás alá tartozott. 1850. június 1-jén jelent meg az első bélyeg hazánkban. Ez tehát osztrák bélyeg volt, a rajta látható Habsburg kétfejű sas hamarosan az elnyomás jelképévé vált.
Az első magyar postabélyeg-sorozatot a Kiegyezés után, 1867. június 1-jén bocsátották ki. A bélyegeket, technikai feltételek híján, Bécsben nyomtatták, és az – immár önálló – osztrák posta is használatba vette azokat, mégis ez tekintendő az első magyar bélyegsorozatnak.Hazánkban az első bélyeg 1871. május 1-jén készült, a budai Állami Nyomdában, kőnyomatú eljárással.

A bélyeg és képeslap-gyűjtés bővítik ismereteinket a világról, a múltról, erősítik identitásunkat, mélyítik hazaszeretetünket. A bélyeg egy adott kor lenyomata, a jövő nemzedékének egyszerre mesélnek a múltról, és hordoznak értéket a jelen számára.
A gyűjtés nem magányos, hanem közösségi tevékenység, hisz a gyűjtéshez, a vásárláshoz, a cseréhez legalább két ember kell. Sajnos a mai fiatalokat – tisztelet a kivételnek – nem igazán érdekli ez a szép, de költséges hobbi, amiből pedig sokat lehetne tanulni.
A bélyeg és képes-levelezőlap gyűjtés a mai elektronikus világunkban is népszerű. Jelentős esztétikai élményt nyújtanak a velük kapcsolatba kerülő emberek számára.

A bélyegnapra megjelenő bélyeg tiszte, hogy bemutassa Szombathely városának jelentős és maghatározó Szent Márton emlékeit. Erre az alkalomra külön bélyeg kerül kiadásra, mely bélyeget Domé Eszter bélyegtervező tervezte és 1700 példányba került kiadásra. A bélyeget Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata adta ki. A posta alkalmi bélyegző használatával fogja az eseményt gazdagítani.

A kiállítás ideje alatt szakmai előadásokra, ezt megelőzően gyerekek filatéliai vetélkedőjére kerül sor, továbbá bélyegkereskedők, alkalmi postahivatal állnak az érdeklődők rendelkezésére.

A rangos esemény szervezési munkálatai már a tavalyi év végén megkezdődtek, amikor egy szervezőbizottság alakult. A szervező bizottság az AGORA Művelődési és Sportházban minden hónap első keddjén tartja ülését, melyen a feladatok megbeszélésére, az előző ülés óta végrehajtott tevékenységek ismertetésére kerül sor.

A Szervezőbizottság elnöke: Czirók Dénes. Tagjai; a MABEOSZ részéről: Glatz István MABEOSZ alelnök, a MABEOSZ szombathelyi képviselői; Bánás Artúr,
Dr. Lővei György, Tóth Gábor, Dr. Gaál Péter, Steindl Rezső, MABEOSZ Győri területi iroda munkatársa Kása Lászlóné, a Magyar Posta Zrt. részéről Csöngedi Éva.
SZMJV Polgármesteri Hivatala részéről Döbörhegyi Petra, az Agora Művelődési és Sportház igazgatója Parais István, valamint munkatársai Zsirai Dóra és Geosits Judit, a Szombathelyi Civil Kerekasztal részéről pedig Kőszegfalviné Pajor Klára.

A szervezőbizottság egyik fontos feladata, hogy rendezvény minél ünnepélyesebb és rangjához méltó megtartásához szponzorokat és támogatókat nyerjenek meg.
Örömmel fogadnak minden felajánlást, a támogatókat megjelenítik plakátjainkon.

A kiállításig minden hónapban egy – erre az alkalomra készült egyedi képeslap is kiadásra kerül.

A Szent Márton emlékév talán az egyik – ha nem a legnagyobb – nemzetközi vonatkozású rendezvénye méltóan színesíti Szent Márton püspök emlékére rendezett ünnepségsorozatot.