A Berzsenyi Dániel Könyvtár helytörténeti klubja a múlt év októberében az Országos Könyvtári Napok tematikájához kapcsolódva és a megnövekedett kutatói igényeket szem előtt tartva családtörténet kutatás témájában indított rendezvénysorozat, melynek folytatásaként január 30-án Pál Ferenc történész, levéltáros előadását hallgathatták meg az érdeklődők. 

A Vas Megyei Levéltár és a Könyvtár és a Vasi Múzeumbarát Egylet közös programja során ismételten megerősítést nyert a tény, miszerint a családtörténet nélkül nem épülhet a helytörténet sem, ugyanakkor a helytörténet alapos ismerete hiányában, lehetetlen családtörténetet kutatni.

Pál Ferenc ősei egyszerű, paraszti családból származnak, ebből kifolyólag történetük a szakma számára különös értékkel bír, hisz ezeknek a családoknak az adminisztratív megjelenése elenyésző (jobbágyfelszabadítás, I. világháború). Az előadás célja elsősorban paraszti családkutatási forrás lehetőségeinek bemutatása volt, a saját gyakorlati példákon keresztül.

Az bevezetőjében a szakember hangsúlyozta, hogy a levéltári, könyvtári kutatások megkezdése előtt nem árt felkészülni, a többek között a könyvtár által készített segédletben felsorakoztatott szakirodalmakból, hisz ezekben megtalálhatóak azok a történelmi összefüggések, viszonyulások, latin kifejezések, módszertanok amelyek nagy hasznára válhatnak a kutatóknak. Az előadás első felében az anyakönyvi kutatások módszerébe nyerhettünk alapos, pontos betekintést.

Az ilyen irányú kutatásnál a legfontosabb forrás a házassági anyakönyvi kivonatok vizsgálata, ugyanis a házasulandók minden adata; születési adatok, szüleik neve, és azok születési ideje, életkora is bejegyzésre került.

Egy keresztelési adat önmagában még vihet tévútra, ehhez kell plusz még egy adat és ez általában a házasság, ezek alapján tudunk megbizonyosodni róla, hogy beilleszkedik-e a családfánkba a talált személy. A halálozási adatok nem bírnak olyan nagy jelentőséggel, hisz a sokszor nem hitelesek, ennek oka leggyakrabban az, hogy a halálesetet nem az illető lakóhelyén jegyezték be.

A tengernyi időt igénybevevő kutakodás során, néha nehéz elhinni, de bizony esetenként eljön az a pillanat, amikor adatok hiányában nem lehet folytatni a családkutatást. Pál Ferenc szerint,

bizonytalan információkba kapaszkodni nem érdemes, mert így pont a lényegét veszítjük el a tevékenységnek.

 

Külön említést kaptak az interneten elérhető digitális tartalmak is. Nagyon fontos, hogy a Vas Megyei Levéltárban már nem csak a Vas megyei anyagok érhetőek el, hanem az ország összes megyéjének anyakönyvi adataiba betekintés nyerhet a kutató 1895-ig. Az Arcanum Adatbázis Kft. online elérhető digitális anyagokat szolgáltató adatbázisai segítségével a regisztrált intézmények szolgáltató tereiben – a BDK például – számos címtár, nemesi összeírás, kataszteri térkép, levéltári anyag stb. vált elérhetővé. Az intézményi regisztrációhoz kötött adatbázisokon túl a szakember egyéni, otthonról is használható webes adatkezelő felületet is kiemelt, ez pedig a FamilySeach. A nemzetközi adatbázist, a mormon egyház önkéntesei töltöttek fel adatokkal és ezt a tevékenységüket a mai napig önkéntesek bevonásával fáradhatatlanul végzik.

A számos izgalmas, személyes példát felsorakoztató – pl.: hadifogságban kézzel írt napló, terepmunka során előkerült családi fotók – előadásból kiderül, hogy a történelem leghitelesebb forrása tulajdonképpen saját családunk története. A szakember tanácsa szerint családfát kutatni, nem érdemes csupán az adatok kedvéért, próbáljuk meg az egyes felkutatott ágakat, a településtörténet, történelmi viszonyrendszerek megismerése után, a történelembe beágyazni.

Tehát, aki családot kutat, az tulajdonképpen helyismeretet is kutat.

E fáradságos, sokszor reménytelennek tűnő, sokak számára hobby tevékenység eredményei fontosak lehetnek a történelemtudomány ágai számára, így ne sajnáljuk, az időt örökítsük meg a jövő generációi számára.

A rendezvény végén spontán „műhelymunka” vette kezdetét, sokan voltak kíváncsiak mások kutatótevékenységére, módszereire. A helytörténeti klub egy újabb közösségépítő sikerszériát indított, mely kellő inspirációt adott a családtörténet megírásához. A Könyvtár helytörténeti klubja a Vasi Múzeumbarát Egylet családtörténet témájú programsorozatához csatlakozva, a félév során megismertet azokkal a famíliákkal, kiknek jeles tagjairól utcát nevezetek el Szombathelyen.

Az előadás teljes videós anyaga elérhető a Hírlevél Plusz felületén:

Spiegler-Kutasi Nikoletta (cikk/fotó)

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

tizenhét − öt =